Rozliczenie podatku w Norwegii – co, kiedy i w jaki sposób?

 

 

kalendarzPodobnie jak w przypadku naszego ojczystego kraju, jeśli pracujemy w Norwegii, za każdy przepracowany tam rok czeka nas rozliczenie podatku. Norwegia jest pod wieloma względami podobna w tej kwestii do Polski, znajdziemy jednak także pewne różnice. Jedną z najważniejszych kwestii jest dopilnowanie terminów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty, o których należy pamiętać w roku 2014.


1 lutego 2014
Ostateczny termin, do którego pracodawcy mają obowiązek wysłać do nas Lønns-og trekkoppgave (w dosłownym tłumaczeniu: rozliczenie wynagrodzenia i potrąceń, odpowiednik naszego PIT-u). Jest to również termin wysyłania przez banki rocznych podsumowań stanu konta. Gdyby zdarzyło się, że dokument od pracodawcy do nas nie dotrze, dobrym posunięciem będzie upewnienie się, że firma wysłała go do Skatteetaten – w ten sposób można uniknąć ewentualnego nieuwzględnienia dochodu i zaliczki na podatek we wstępnym zeznaniu podatkowym.

Kiedy już dostaniemy Lønns-og trekkoppgave, można zacząć starać się o resztę dokumentów potrzebnych do uzyskania odpisów podatkowych. Jeśli podróżujemy z Norwegii do rodziny w Polsce przynajmniej trzy razy w roku, możemy starać się o tzw. status pendler i odliczyć koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia (zakładając oczywiście, że sami je pokrywamy). Potrzebne nam będą:

  • Dokumenty potwierdzające podróże (bilety, potwierdzenia rejestracji). 
  • Potwierdzenia, że płaciliśmy za zakwaterowanie (payslipy, jeśli pracodawca odciągał nam te opłaty z pensji lub potwierdzenia przelewów za czynsz, jeśli płaciliśmy sami).
  • Akt ślubu lub akt/akty urodzenia, jeśli staramy się o status pendler do dzieci (aktów unijnych, wydawanych w formacie A4 nie trzeba tłumaczyć).
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną/dziećmi (musi być wystawione przez urząd w 2014 roku i przetłumaczone na język angielski lub norweski).

Jeśli dodatkowo mamy niepracującą żonę lub żonę, której dochód nie przekracza 42 102 NOK w przeliczeniu na złotówki i ubiegamy się o drugą klasę podatkową, potrzebujemy:
*Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych przez żonę w 2013 roku (aby otrzymać takie zaświadczenie, żona powinna złożyć niezwłocznie zeznanie podatkowe, jeśli nie miała żadnych dochodów, należy złożyć w urzędzie skarbowym tzw. PIT 0 i na jego podstawie zostanie wydane zaświadczenie i zerowym dochodzie.

Jeśli nie mamy rodziny, do której podróżujemy do ojczyzny, ale mieszkamy w Polsce samodzielnie, jeździmy często (minimum raz na trzy tygodnie), a nasza powierzchnia mieszkalna w Norwegii nie przekracza 30 m2, możemy ubiegać się o odpisy dla samotnego pendlera, musimy jednak udokumentować, że spełniamy powyższe warunki.

1 marca 2014
Do tego czasu możemy zarejestrować się jako tzw. e-bruker, czyli użytkownik elektroniczny. Zalety? Wszystkie dokumenty z urzędu będziemy otrzymywać w formie elektronicznej, co pozwoli zaoszczędzić na papierze i kosztach wysyłki. Ponadto wstępne zeznanie podatkowe otrzymamy ok. 2 tygodni wcześniej niż pozostali podatnicy.
Niestety możliwości rejestracji jako e-bruker nie mają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Tylko osoby prywatne, pracujące lub pobierające świadczenia socjalne, takie jak emerytury czy renty, mają ten przywilej.

19 marca 2014
Do rozpoczęcia okresu rozliczeń podatkowych pozostały dwa tygodnie, więc na kontach użytkowników elektronicznych pojawiają się obiecane wcześniejsze zeznania. Można się rozliczyć unikając kolejek i zbytniego obciążenia systemu Urzędu Podatkowego.

1 kwietnia 2014
W systemie można już znaleźć wszystkie wystawione zeznania podatkowe, a co za tym idzie, można je wypełnić i wysłać. Jest to jednocześnie pierwszy dzień wysyłania pocztą zeznań w formie papierowej.

30 kwietnia 2014
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Jeśli ktoś nie zdąży ze wszystkim, jest to również ostatni dzień na przedłużenie terminu wysyłania dokumentów w systemie elektronicznym.
WAŻNE: Przedłużyć termin na złożenie rozliczenia podatkowego mogą tylko osoby rozliczające się elektronicznie. Rozliczający się w tradycyjnej formie papierowej muszą złożyć zeznanie do 30 kwietnia.

31 maja 2014
To już ostateczny termin składania dokumentów podatkowych. Jeśli nie zdążymy, musimy czekać na wynik rozliczenia, by móc się odwoływać. Pierwsze rozliczenia, zwane Skatteoppgjør, są zazwyczaj wysyłane w trzeciej dekadzie czerwca. Ostatnie wystawiane są w połowie października. Jeśli nie zdążyliśmy złożyć zeznania lub urząd popełnił błąd w rozliczeniu (ew. nie uwzględnił odpisów), możemy złożyć odwołanie. Mamy na to 6 tygodni licząc od dnia wystawienia rozliczenia.