Zasady zwrotu podatku w Norwegii

 

zwrotW Norwegii okres składania zeznań podatkowych zaczyna się zawsze na przełomie marca i kwietnia. Wówczas urząd skarbowy rozsyła do pracowników wstępne zeznania podatkowe (Selvangivelse). Jeżeli podatnik zdecyduje się nie składać zeznania podatkowego, zostanie rozliczony automatycznie, bez uwzględnienia jakichkolwiek ulg podatkowych. Osoby zarejestrowane w serwisie Altinn, jako użytkownicy elektroniczni, nie dostaną Selvangivelse w wersji papierowej. Zeznania będą figurować jedynie w systemie elektronicznym (Altinn).
Termin składania zeznań podatkowych w Norwegii upływa z dniem 30 kwietnia. Można wnioskować o przedłużenie tego terminu do 31 maja, jeżeli korzystamy z opcji rozliczenia elektronicznego.
Składając zeznanie podatkowe, korzystnie będzie wystąpić o przysługujące ulgi podatkowe.

Dla Polaka pracującego w Norwegii najbardziej opłacalne będzie rozliczenie w tzw. „ statusie pendler".„Pendlerzy" to osoby podróżujące z pracy z Norwegii do kraju zamieszkania, w którym posiadają współmałżonka i/lub dzieci lub samodzielne mieszkanie. Metoda ta polega na odliczaniu faktycznych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i/lub podróży do Polski, które były poniesione we własnym zakresie. Dla osób podróżujących do małżonka i/lub dzieci warunkiem będzie odbycie co najmniej trzech podróży w skali roku. W przypadku kawalerów, jeżdżących do samodzielnego mieszkania, musi być spełniony wymóg podróżowania co 3 tygodnie.
Jeśli nie spełnia się powyższych warunków, można skorzystać z tak zwanej ulgi standardowej 10 %. Przysługuje ona przez 2 lata od czasu uzyskania rezydencji podatkowej w Norwegii.
Zawsze korzystnie będzie też rozliczyć się w 2 klasie podatkowej, czyli wspólnie ze współmałżonkiem. Tutaj wymogiem jest wspólne zameldowanie ze współmałżonkiem, którego dochód roczny brutto nie przekracza połowy stawki bazowej (Grunnbeløp). 

Większość osób rozliczających się elektronicznie uzyskuje wynik rozliczenia podatkowego w czerwcu . Osoby składające zeznanie podatkowe na papierze, przedsiębiorcy oraz podatnicy podlegające pod Centralny Urząd Skarbowy ds. Obcokrajowców otrzymują swoje rozliczenia w późniejszych terminach, jednak nie później niż pod koniec października. O tym, kiedy podatnik otrzyma swoje rozliczenie, decyduje urząd skarbowy. Termin złożenia zeznania nie ma na to wpływu.

Po otrzymaniu wyniku rozliczenia podatkowego, powinniśmy porównać je z informacjami, podanymi na wstępnym zeznaniu podatkowym. Wysokość zwrotu podatku (albo niedopłaty) zależy od wielu, różnych czynników, przede wszystkim od wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowych oraz od ulg, o które występowaliśmy. Zwrot podatku będzie przelany na konto bankowe albo wypłacony w formie czeku najpóźniej do sześciu tygodni od daty publikacji rozliczenia.

Jeżeli uważamy, że nasze rozliczenie jest błędne, lub przypomnimy sobie o uldze, o którą mogliśmy wystąpić, a tego nie zrobiliśmy, wówczas możemy złożyć odwołanie od naliczonego podatku (Klage p å likning). Wtedy jest możliwość wystąpienia o należny nam odpis, nawet jeżeli jego wartość sięga kilkudziesięciu tysięcy koron, mimo iż termin złożenia zeznania podatkowego już minął.

W odwołaniu należy napisać o czym się zapomniało albo która kwota według nas jest błędna i dlaczego. Co roku urząd skarbowy otrzymuje blisko 100 000 podań z odwołaniem odnośnie wyniku rozliczenia podatkowego, a statystyki pokazują, że bardzo duża ilość jest uznawana.

Prawo do złożenia odwołania przysługuje wszystkim podatnikom. Może ono zostać wysłane do właściwego urzędu skarbowego drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na formularzu RF 1117 „Klage på likning” w systemie altinn.no.

Co warto sprawdzić na wyniku rozliczenia, aby być pewnym, że otrzymaliśmy maksymalny zwrot podatku :

  • Czy zostałeś rozliczony we właściwej klasie podatkowej?

Podatnicy, których małżonkowie nie przekroczyli połowy kwoty bazowej (Grunnbeløp) w skali roku powinni być rozliczeni w 2 klasie podatkowej. Czy zostaliśmy rozliczeni we właściwej klasie, możemy sprawdzić na pierwszej stronie wyniku : "Skatteoppgjør" na górze kartki po prawej stronie (Skatteklasse 1 lub Skatteklasse 2).

  • Czy zostały uznane wszystkie odpisy, o które wystąpiliśmy składając zeznania podatkowe?

Tutaj patrzymy na trzecią stronę wyniku rozliczenia o nazwie „Utskrift av likningen”.Nasze odpisy będą znajdować się w grupie fradrag . Pod „fra Selvangivelse” będą znajdowały się kwoty odpisów o które występowaliśmy/mieliśmy ujęte na wstępnym zeznaniu (Selvangivelse), natomiast pod „likningsgrunnlag” będą odpisy przyznane przez urząd.Odwołanie podatkowe należy złożyć do sześciu tygodni od otrzymania wyniku.

Norwegia to kraj, w którym samodzielni przedsiębiorcy również muszą udzielić organom podatkowym informacji o dochodzie, majątku i odliczeniach na zeznaniu podatkowym, które podobnie jak w przypadku pracowników przychodzą w marcu/kwietniu po zakończeniu roku dochodowego. Czas na złożenie zeznania podatkowego w formie papierowej mija 30 kwietnia, a drogą elektroniczną 31 maja, natomiast wyniki rozliczeń przychodzą do końca października.